Om lid te worden kunt u eenvoudig dit online formulier invullen en wordt dan met een druk op de knop naar de juiste persoon gestuurd.


U verplicht zich tot kantine-, onderhoudsdienst of overige taken (met uitzondering van administratief lidmaatschap en administratief lid+), Leden onder de 18 jaar dienen zicht hierin te vertegenwoordigen door een van de ouders of verzorgers.

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt steeds automatisch verlengd (Afmelden voor 1 november). Bij beeindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar wordt geen contributie terugegegeven.

 

Kosten lidmaatschap:Doorlopende machtiging SEPA:

 

Vol onderstaande machtiging altijd in. ook als u hierboven bij ouders/verzorgers al uw gegevens heeft ingevuld.

 

Naam:Hippische Sportvereniging Sint Martinus

Adres:Molenwijkseweg 5

Postcode: 5282 KA

Woonplaats: Boxtel

Incassant ID: NL85ZZZ40216462000

Kenmerk machtiging: Uw lidmaatschapnummer

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Hippische Sportvereniging Sint Martinus doorlopeden incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie van uw lidmaatschap en uw bank om doorlopend ene bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdrachr van Hippische Sportvereniging Sint Martinus

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden/